Bc. Vlastimil Václavík

Diplomová práce

Přežije euro, ve stínu ekonomické krize, dalších deset let

Will Survive the Euro, in the Shadow of Economic Crisis, the Next Ten Years
Anotace:
Cílem mé diplomové práce "Přežije euro, ve stínu hospodářské krize, dalších deset let." je zhodnocení současné situace v Evropské unii, a nastínění možného budoucího vývoje. Práce je rozdělena do čtyř kapitol v nichž se podrobněji zabývám: 1. ekonomickou krizí z pohledu ekonomie, 2. Eurem - vznikem eura a jeho fungováním, 3. současnou ekonomickou krizí a jejím průběhem v jednotlivých zemí a 4. možnými …více
Abstract:
The aim of my thesis "euro survive in the shadow of the economic crisis, the next ten years." the assessment of the current situation in the European Union, and outline possible future developments. The work is divided into four chapters which deal in detail: 1st economic crisis from the perspective of economics, 2nd Euro - the creation of the euro and its functioning, 3rd current economic crisis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Soukup
  • Oponent: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS