Bc. Dominik Sýkora

Master's thesis

Územně plánovací podklady na úrovni kraje

Territorial planning materials on regional level
Abstract:
Tato práce se zabývá mapováním procesů v územním plánování, které souvisejí s geograficky orientovanými daty. Je zde popsána problematika územního plánování v České republice a stručně také problematika modelování (mapování) procesů. Dále je stanoven postup při mapování procesů na úseku Územního plánování krajského úřadu v Pardubicích, namodelovány procesy související s geograficky orientovanými daty …more
Abstract:
This thesis deals with mapping of the processes in territorial planning. These processes are related to geographically oriented data. There is a description of the issues of territorial planning in the Czech Republic and a brief characterization of process mapping. There is also specified a procedure for mapping processes at the section of Territorial planning at the regional bureau in Pardubice. Afterwards …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sýkora, Dominik. Územně plánovací podklady na úrovni kraje. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní