Bc. Lukáš Ondřej

Diplomová práce

Taxing the digital sector

Zdanění digitálního sektoru
Anotace:
Tato práce se zabývá zdaněním digitálního sektoru ekonomiky. V současné době je tato problematika diskutována kvůli rychlému vývoji těchto služeb, kdy součas-ná pravidla pro zdanění statků a služeb jsou stále závislé na fyzické přítomnosti subjektů v místě prodeje, a tím pádem nepoužitelné. Práce je zaměřena na existu-jící systémy a návrhy, jak zdanit tento sektor v EU, problematiku v mezinárodním …více
Abstract:
This thesis is about the taxation of the digital sector of the economy. Currently, this issue is being discussed because of the fast development of these services, where the current rules for taxation of goods and services are still dependent on the physical presence of entities at the point of sale and thus unusable. The work is focused on existing systems and proposals on how to tax this sector in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta