Mgr. Altynay Rakhmatullina

Bakalářská práce

Overeducation and Mismatch in Labor Market

Overeducation and Mismatch in Labor Market
Anotace:
Práce zkoumá literaturu zabývající se jevem nesouladu v kvalifikacích včetně různých definic nesouladu v kvalifikacích, výskytu nesouladu v kvalifikacích, dopadů, a teoretických přístupů. Také jsou uvažovány práce tykající se vlivu technologických změn na trh práce. Tvrdíme, že nesoulad v kvalifikacích souvisí s úkolově vychýlenými technologickými změnami, které jsou považovány za jednu z nejvýznamnějších …více
Abstract:
This thesis reviews the literature on skill mismatch including various definitions of skill mismatch, the incidence of skill mismatch, effects, and theoretical approaches. Also several works on the impact of technological change on the labor market are considered. Here it is argued that skill mismatch is consistent with the task-biased technological change approach which is said to be one of the major …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta