Mgr. Lucie Sýkorová

Bachelor's thesis

Rekonstrukce zaniklého sídla Zadní Doubice

Reconstruction of abandoned village Zadní Doubice
Anotácia:
Tato práce se zabývá možnostmi využití GIS k vytvoření 3D modelu změn v krajině. Cílem práce bylo vytvoření trojrozměrného modelu zaniklé obce Zadní Doubice. K tomu byly použity dobové fotografie a historické mapy. Nedílnou součástí podkladových dat byl digitální model reliéfu 5. generace. Při rekontrukci obce byl kladen důraz na historickou věrnost a vizuální stránku modelu, který zachycoval zvolené …viac
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of using GIS to create a 3D model of landscape changes. The aim was to create a three-dimensional model of the abandoned village Zadní Doubice. For this purpose, historical photographs and historical maps were used. Also digital model of the terrain of 5th generation was used. During the reconstruction of the village, the emphasis was on the historical accuracy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Hladík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta