Bc. Mária Kmošková

Bakalářská práce

Rekonstrukce a 3D vizualizace historického stavu krajiny

Reconstruction and 3D visualization of the historic state of the landscape
Abstract:
Reconstructive 3D models of the landscape represent an attractive approach to visualizing the environment, enabling users better perceive spatial relations and obtain information from the environment in a different way than from two-dimensional maps. The main aim of this bachelor’s thesis was to test the creation of 3D models in practice using selected open-source software and then subject the resulting …více
Abstract:
Rekonstrukční 3D modely krajiny představují zajímavý způsob vizualizace prostředí, který umožňuje uživatelům lépe vnímat prostorové vazby a získávat informace z prostředí odlišným způsobem, než při využití dvojrozměrných map. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo prakticky otestovat tvorbu 3D modelů krajiny za pomoci zvolených open-source softwarů a výsledné modely následně podrobit uživatelskému …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Herman, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dajana Snopková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta