Bc. et Bc. Michaela Fejglová

Bakalářská práce

Pozice ČR při tvorbě nařízení EU o bezpečnosti dodávek zemního plynu

Position of the Czech Republic within Creation of the EU' s regulation on Gas Supply Security
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o tématu zvyšování energetické bezpečnosti Evropské unie v oblasti zemního plynu, a to v kontextu tvorby Nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES. V úvodních kapitolách práce autorka shrnuje argumenty, proč je nutné zabývat se bezpečností dodávek zemního plynu na úrovni EU a vytvářet v tomto …více
Abstract:
This bachelor's work deals with the advancement of the European Union's energy security policy concerning natural gas, specifically in the context of setting the Regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC. First several chapters are devoted to different reasons why it is necessary to handle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií