Theses 

Energetická bezpečnost států Visegrádské čtyřky v oblasti dodávek ropy – současná situace, možnosti budoucího vývoje a spolupráce – Bc. Pavlína Janáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Bc. Pavlína Janáčková

Diplomová práce

Energetická bezpečnost států Visegrádské čtyřky v oblasti dodávek ropy – současná situace, možnosti budoucího vývoje a spolupráce

Energy Security of Visegrád Countries in the Area of Oil Supplies – Current Situation, Future Possibilities and Cooperation

Anotace: Práce se zabývá energetickou bezpečností států Visegrádské skupiny v oblasti bezpečnosti dodávek ropy. Jejím hlavním úkolem je prozkoumat, jakou roli hraje ropa v energetických mixech všech čtyř států a jak je zajištěna diverzifikace jejích dodávek.Z této analýzy odvodit konkrétní společné zájmy a identifikovat možnosti pro rozvoj spolupráce při zajišťování energetické bezpečnosti dodávek ropy na půdě Visegrádské skupiny. Dále prozkoumat, jak je tato spolupráce rozvíjená v současnosti, jaké jsou její reálné výhledy a jakým způsobem by bylo možné využít platformy V4 pro prosazování svých zájmů ať už v rámci EU či vůči hlavnímu dodavateli – tedy Ruské federaci.

Abstract: This thesis deals with the energy security of Visegrád countries in the area of ensuring save oil supplies. Its main aim is to analyze the role of oil in the energy mixes of all four V4 member states and the level of diversification of their transport routes. This analysis will further serve as a basis for identification of common interests in the area of energy security of oil supplies and ways how these interests can be developed on the Visegrád platform. The thesis is also concerned with the past and present progress of V4 energy cooperation, its future prospects and ways how it can be utilized for ensuring energy interests on the EU level or in the relations with the main supplier – The Russian federation.

Klíčová slova: energetická bezpečnost, V4, Visegradská skupina, Družba, ropa, ropovod, diverzifikace, Rusko, energy security, Visegrád group, Druzhba, oil, pipelines, diversification, Russia

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:32, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz