Ondřej Šeda

Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na konkrétní organizaci

Occupational health and safety with a focus on specific organizations
Anotace:
Práce řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti společnosti PERFECT pure service, o.p.s, která se zabývá zaměstnáváním znevýhodněných skupin. Nabídka pracovních pozic je pestrá, a to od administrativních činností až po základní úklidové a specializované práce. V rámci dotazníkového zjištění lze konstatovat, že jde o firmu odpovědnou, která klade důraz na bezpečnost svých …více
Abstract:
The work addresses the issue of safety and health at work at the workplace of the company PERFECT pure service, o.p.s, which deals with the employment of disadvantaged groups. The offer of job positions is varied, from administrative activities to basic cleaning and specialized work. Within the questionnaire, it can be stated that it is a responsible company that emphasizes the safety of its employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.