Bc. Ondřej Raul

Master's thesis

Analýza a vylepšení přístupnosti Kentico CMS

Analysis and improvement of accessibility of Kentico CMS
Abstract:
Práce se věnuje problematice přístupnosti internetových stránek a nástrojů, pomocí kterých jsou tyto stránky vytvářeny, zejména systémů pro správu obsahu. Jsou zde představeny jednotlivé skupiny handicapovaných uživatelů spolu s jejich požadavky. Dále práce popisuje několik standardů a metodik přístupnosti, kterými se lze řídit, včetně přehledu legislativy a právních předpisů spojených s přístupností …more
Abstract:
The thesis deals with issues of website accessibility and with tools used for creating such websites, especially with content management systems. It presents several groups of disabled people and their requirements. The thesis also describes several accessibility standards and guidelines which can be followed, including an overview of legislation and regulations related to the accessibility. It also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Systems