Bc. Ondřej Raul

Master's thesis

Analýza a vylepšení přístupnosti Kentico CMS

Analysis and improvement of accessibility of Kentico CMS
Anotácia:
Práce se věnuje problematice přístupnosti internetových stránek a nástrojů, pomocí kterých jsou tyto stránky vytvářeny, zejména systémů pro správu obsahu. Jsou zde představeny jednotlivé skupiny handicapovaných uživatelů spolu s jejich požadavky. Dále práce popisuje několik standardů a metodik přístupnosti, kterými se lze řídit, včetně přehledu legislativy a právních předpisů spojených s přístupností …viac
Abstract:
The thesis deals with issues of website accessibility and with tools used for creating such websites, especially with content management systems. It presents several groups of disabled people and their requirements. The thesis also describes several accessibility standards and guidelines which can be followed, including an overview of legislation and regulations related to the accessibility. It also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedúci: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Information Systems