Bc. Jakub Svoboda

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem – příklad společnosti ČSOB

Corporate social responsibility – for example ČSOB company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na společenskou odpovědnost. Teoretická část vysvětluje základní principy společenské odpovědnosti a procesy implementace, komunikace a hodnocení. Praktická část vkládá teorii život a vysvětluje jednotlivé prvky na praktických příkladech v konkrétní společnosti. Obsahem praktické části je případová studie, rozhovor s hlavní ekoložkou společnosti a dotazníkové šetření mezi …více
Abstract:
The tesis focuses on social responsibility. The teoretical part explains the basic principles of social responsibility and the processes of implementation, communication and evaluation. The practical part inserts life into the theory and explains the individual elements on practical examples in a particular society. The content of the practical part is a case study, an interview with the company´s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.