Bc. Eva Hamerníková, DiS.

Bachelor's thesis

Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu

Mannerism: iterpretation, aplikability of an idea
Anotácia:
Anotace Hlavním úkolem bakalářské diplomové práce s názvem Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu je explikace historického pojmu manýrismu a udání identifikačních kritérií pojmu. Na začátku práce je vysvětlen význam termínu, poté se výklad soustředí na manýrismus jako umělecký směr mezi renesancí a barokem. Čtenář se dočte o časovém vymezení manýrismu, jeho charakteristických rysech a stručně i o …viac
Abstract:
Anotation Main assignment of my bachelor dissertation called Mannerism: interpretation, aplicability of idea is an explication of a historical idea mannerism and indication of identificative criteries of the idea. At the beginning of the work the meaning of the therm is explained, then the interpretation is concentrated on the mannerism as an artistic style placed between renessance and barroco. A …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedúci: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics