Ing. Kateřina Šedivá

Bachelor's thesis

Turistické a rekreační aktivity v průmyslovém regionu

Tourist and recreational activities in the industrial region
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat turistické a rekreační možnosti v turisticky ne příliš atraktivně známé oblasti severních Čech. Téma je specifikováno na okres Chomutov – region, kterému zůstává i přes veškerou snahu status „měsíční krajiny“. Tento obraz je hluboce zakořeněn především ve starší generaci. Region nevyvolává pocit turisticky atraktivní oblasti, naopak je vnímán jako nezajímavý …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze tourism and recreational opportunities in the not too attractive tourist known areas of northern Bohemia. The theme is specified on the district Chomutov - region, which remains despite all efforts status "moonscape". This image is deeply rooted mainly in the older generation. Region does not feel attractive area, on the contrary, it is perceived as uninteresting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní