Ing. Kateřina Šedivá

Bakalářská práce

Turistické a rekreační aktivity v průmyslovém regionu

Tourist and recreational activities in the industrial region
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat turistické a rekreační možnosti v turisticky ne příliš atraktivně známé oblasti severních Čech. Téma je specifikováno na okres Chomutov – region, kterému zůstává i přes veškerou snahu status „měsíční krajiny“. Tento obraz je hluboce zakořeněn především ve starší generaci. Region nevyvolává pocit turisticky atraktivní oblasti, naopak je vnímán jako nezajímavý …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze tourism and recreational opportunities in the not too attractive tourist known areas of northern Bohemia. The theme is specified on the district Chomutov - region, which remains despite all efforts status "moonscape". This image is deeply rooted mainly in the older generation. Region does not feel attractive area, on the contrary, it is perceived as uninteresting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní