Ing. Mgr. Barbora HRVOLOVÁ

Disertační práce

Stanovení biologicky aktivních látek, zejména karotenoidů, pomocí technik hmotnostní spektrometrie a určení vybraných vlastností luteinu

The analysis of bioactive compounds, especially carotenoids, by mass spectrometry techniques and determination of selected properties of lutein
Abstract:
The bioactive compounds are substances that have an effect on living organisms. In general, the term bioactive compound is usually linked only with positive effects on an organism. The typical representatives of bioactive compounds include phytochemicals, vitamins and minerals. Most of these compounds are associated with beneficial effects to human health due to their antioxidant properties. Diet naturally …více
Abstract:
The bioactive compounds are substances that have an effect on living organisms. In general, the term bioactive compound is usually linked only with positive effects on an organism. The typical representatives of bioactive compounds include phytochemicals, vitamins and minerals. Most of these compounds are associated with beneficial effects to human health due to their antioxidant properties. Diet naturally …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRVOLOVÁ, Barbora. Stanovení biologicky aktivních látek, zejména karotenoidů, pomocí technik hmotnostní spektrometrie a určení vybraných vlastností luteinu. Ostrava, 2018. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů