Bc. Jana Laurová

Bachelor's thesis

Estetika tance v díle Francise Sparshotta

Francis Sparshott's Aesthetics of Dance
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce „Estetika tance v díle Francise Sparshotta“ se věnuje zdokumentování málo probádané oblasti umění – estetiky tance jakožto určité formy výrazu využívané již od nepaměti. Práce se zaměřuje na estetiku pohybu jako na významný prvek kultivace lidského těla. Částečně se zaobírá i historií tance, do té míry, nakolik je nutné ji poznat pro hlubší pochopení aspektů dané problematiky …viac
Abstract:
The diploma thesis "Aesthetics of Dance in the work of Francis Sparshott" is dedicated to documenting little explored field of art – aesthetics of dance as a form of expression used since time immemorial. The work focuses on the aesthetics of movement as a significant element of the cultivation of the human body. Partly deals with the history and dance, to the extent that it is necessary to know for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedúci: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics