Pavla Dobešová

Master's thesis

Jazyková situace na severu Moravy (Ostravsko, Karvinsko)

The language situation in north Moravia (Ostravsko, Karvinsko)
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku laštiny v nepřipravených mluvených projevech příslušníků všech generací žijících na slezském nářečním území. Prostřednictvím anketního dotazníku byly získány údaje o současném stavu lašského dialektu zejm. u mladší generace obyvatel v oblasti, ze které diplomantka pochází. Analýzou výsledků byly potvrzeny či vyvráceny naše předpoklady o slezském dialektu
Abstract:
The dissertation focuses on the characteristics of dialect of one of the micro regions of Slezsko, known as the "lašský`` dialect. It is also devoted to the analysis of unprepared speech acts of inhabitants of the "lašský`` dialect region, taking all generations into account. Data regarding current state of "lašský`` dialect was obtained using questionnaires. In particular, data was obtained from younger …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: Květoslava Musilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Master programme / field:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a rodinné výchovy pro 2. stupeň základních škol