Ing. Michaela Žáčková

Diplomová práce

Využití metody Assessment centra při výběru zaměstnanců

The use of method Assessment Centre for recruiting employees
Anotace:
Tato diplomová práce blíže specifikuje, jak lze metodu Assessment centra použít při výběru zaměstnanců a jak umožňuje zkvalitnit a zefektivnit proces výběru pracovníků na konkrétní pozici v zadavatelské společnosti. Tento cíl je analyzován v praktické části mé práce a to na konkrétním příkladu, kdy je vybírán marketingový manažer.
Abstract:
This graduation thesis closely specifies how to use method of Assessment centre for recruiting employees and how this method enables to improve and be more effective during the process of recruiting employees on the specific position in the company. This goal is analyzed in the practical part of my thesis on the specific example during the selection of the marketing manager.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace