Bc. Vilyam Shteinbakh

Bakalářská práce

Role CSR ve strategii kazachstánských podniků

The role of CSR in strategy of Kazakh companies
Anotace:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy CSR vybraných podniků v Kazachstánu vytvořit návrhy na zlepšení aktuálního stavu využívání CSR u těchto firem. Pro účely této práce byly vybrány následující podniky: KazMunayGas, Tengizchevroil, KazKommercBank a Samruk-Energy. Bakalářská práce je věnována CSR aktivitám v Kazachstánu. Jedná se o oblast, která je rychle se rozvíjející a která …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is based on the analysis of CSR selected companies in Kazakhstan to create proposals to improve the current use of CSR in these companies. The following companies were selected for the purpose of this work: KazMunayGas, Tengizchevroil, KazKommercBank and Samruk-Energy. The bachelor thesis is devoted to CSR activities in Kazakhstan. It is an area that is rapidly developing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Patricia Jakešová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní