Ivan Menkov

Diplomová práce

Analýza a komparace kvality úvěrových portfolií bank v ČR a RF

Analysis and Comparison of the Quality of Bank Loan Portfolios in the Czech Republic and the Russian Federation
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a porovnání kvality úvěrových portfolií vybraných ruských a českých bank v postkrizovém období od roku 2012 do roku 2018. Úvodní teoretická část je věnována vymezení kategorií úvěrových pohledávek, pravidlům pro tvorbu opravných položek a požadavkům na kapitálovou přiměřenost bank v souladu s českou a ruskou legislativou. Druhá část práce se zabývá analýzou kvality …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis and comparison of the loan portfolios quality of selected Russian and Czech banks in the post-crisis period from 2012 to 2018. The introductory theoretical part is devoted to defining categories of credit claims, rules for creation of allowances and requirements for capital adequacy of banks in accordance with Czech and Russian legislation. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Naděžda Blahová
  • Oponent: Jaroslav Brada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77810

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance