Bc. Gayane Niyazova

Diplomová práce

Úvěrové riziko banky a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Bank credit risk and its management-experience of the current global financial crisis
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza vybraných metod řízení úvěrového rizika v komerční bance a porovnání dopadů jednotlivých přístupů k řízení úvěrového rizika na kvalitu úvěrového portfolia komerčních bank. V úvodní kapitole je definováno úvěrové riziko, jeho kategorie a souvislost úvěrového a jiných bankovních rizik. Také jsou zde popsány faktory úvěrového rizika ze strany banky, dlužníka a …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the analysis of selected methods of credit risk management in commercial bank and the comparison of the impact of individual approaches to managing credit risk on the quality of the loan portfolio of commercial banks. The introductory chapter defines credit risk, its categories and its connection with the other banking risks. Also describes factors of the credit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní