Bc. Petra HAVLOVÁ

Master's thesis

Subjektivní pocit štěstí a vztah k přírodě studentů vybraných oborů na PF UJEP

The subjective sense of happiness and relationship to nature students in selected fields on PF UJEP
Abstract:
Diplomová práce s názvem Subjektivní pocit štěstí a vztah k přírodě studentů vybraných oborů PF UJEP je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou V teoretické části se zpočátku zabývám analýzou dostupné literatury, včetně zahraniční, které se věnují vztahu pocitu štěstí mezi jedincem a přírodou. Konkretizuji emoce, zejména pocit štěstí, vztah jedince k přírodě, který bude postupně zasazen do …more
Abstract:
The thesis titled subjective sense of happiness and relationship to nature students in selected fields UJEP is divided into two parts, theoretical and empirical The theoretical part will initially deal with the analysis of the available literature, including foreign, dedicated to the relationship between individual happiness and nature. Concretize emotions, especially happiness, the individual's relationship …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Roman Kroufek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLOVÁ, Petra. Subjektivní pocit štěstí a vztah k přírodě studentů vybraných oborů na PF UJEP . Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta