Bc. Petra HAVLOVÁ

Master's thesis

Subjektivní pocit štěstí a vztah k přírodě studentů vybraných oborů na PF UJEP

The subjective sense of happiness and relationship to nature students in selected fields on PF UJEP
Anotácia:
Diplomová práce s názvem Subjektivní pocit štěstí a vztah k přírodě studentů vybraných oborů PF UJEP je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou V teoretické části se zpočátku zabývám analýzou dostupné literatury, včetně zahraniční, které se věnují vztahu pocitu štěstí mezi jedincem a přírodou. Konkretizuji emoce, zejména pocit štěstí, vztah jedince k přírodě, který bude postupně zasazen do …viac
Abstract:
The thesis titled subjective sense of happiness and relationship to nature students in selected fields UJEP is divided into two parts, theoretical and empirical The theoretical part will initially deal with the analysis of the available literature, including foreign, dedicated to the relationship between individual happiness and nature. Concretize emotions, especially happiness, the individual's relationship …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLOVÁ, Petra. Subjektivní pocit štěstí a vztah k přírodě studentů vybraných oborů na PF UJEP . Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta