Kateřina POLOLÁNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Kritická reflexe genderových stereotypů v pohádkách Boženy Němcové

Critical reflection of gender stereotypes: mistreatment of men by women in fairy tales
Anotace:
V mé bakalářské práci jsem se zajímala o genderové stereotypy v pohádkách. A zda dochází k narušení stereotypního zobrazování ženských postav v pohádkách Boženy Němcové. Pro svou práci jsem si vybrala originální vydání "Národních báchorek a pověstí" od Boženy Němcové, vydané mezi lety 1945 až 1948. K tomuto materiálu jsem se dostala pomocí národní digitální knihovny. Texty jsem analyzovala pomocí kvalitativní …více
Abstract:
In my bachelor thesis I was interested in gender stereotypes in fairy tales. Whether stereotypical imagine of female charakter is taking place in Božena Němcová´sfairy tales. For my thesis I choose the originál edition of Božena Němcová´s "Národní báchorky a pověsti" Publisher between 1945 and 1948. I got this material through the National Digital Library. I analyzed the texts using qualitative centent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLOLÁNÍKOVÁ, Kateřina. Kritická reflexe genderových stereotypů v pohádkách Boženy Němcové. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie