Zuzana Ľochová

Diplomová práce

Analýza kvality života v okresoch ČR s ohľadom na založenie rodiny - aplikácia metód viackriteriálneho hodnotenia a komparácia s postupmi používanými pri výpočtoch indexov kvality života

Analýza kvality života v okresoch ČR s ohľadom na založenie rodiny - aplikácia metód viackriteriálneho hodnotenia a komparácia s postupmi používanými pri výpočtoch indexov kvality života
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá posuzováním kvality života v okresech ČR z hlediska založení rodiny pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant a komparací s postupy využívanými při výpočtech indexů kvality života na regionální úrovni. V teoretické části je představen pojem kvalita života, ukazatele využívané k jejímu měření, popsány metody vícekriteriálního hodnocení a uvedeny příklady využití …více
Abstract:
This master’s thesis deals with an assessment of the quality of life in the districts of the Czech Republic in terms of starting a family using multi-criteria decision-making methods and comparison to the procedures used in the calculation of quality of life indices at the regional level. The theoretical part presents the concept of quality of life, indicators of its measurement, multi-criteria decision …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá posudzovaním kvality života v okresoch ČR z hľadiska založenia rodiny pomocou metód viackriteriálneho hodnotenia variantov a komparáciou s postupmi využívanými pri výpočtoch indexov kvality života. V teoretickej časti je predstavený pojem kvalita života, ukazovatele využívané na jej meranie, popísané metódy viackriteriálneho hodnotenia a uvedené príklady využitia týchto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Martina Kuncová
  • Oponent: Martin Dlouhý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/86065