Ondřej KAČÁN

Master's thesis

SECOND LANGUAGE ACQUISITION

SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND ITS CLASSROOM APPLICATION
Abstract:
This thesis deals with grammar school students´ awareness of second language acquisition. The work examines six different SLA theories based on reputable authors, and investigates the students´ level of agreement with them. The examined theories are as follows: Behaviorist Theory, Nativist Theory, Creative Construction Theory, Natural Approach, Interlanguage and its Psycholinguistic Aspects.The result …more
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá obecné povědomí žáků středních škol o teoriích, možnostech a postupech osvojování druhého jazyka. Práce obsahuje popis některých základních teorií SLA, na které navazuje praktický výzkum formou dotazníku vyplněného žáky gymnázia. Cílem bylo zjistit celkovou informovanost žáků a nalézt body na které je třeba se v budoucnu zaměřit. Práce nadále obsahuje návrhy na možné využití …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAČÁN, Ondřej. SECOND LANGUAGE ACQUISITION. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / AJ-Ps