Ing. David Mysík

Master's thesis

Metodika pro interní audit dle Zákona o kybernetické bezpečnosti

Methodology for Internal Audits Pursuant to the Cyber Security Act
Abstract:
Diplomová práce se zabývá auditem kybernetické bezpečnosti v bankovním odvětví. Jejím cílem je navrhnout metodiku pro audit kybernetické bezpečnosti, která bude využitelná interním auditem a která bude v souladu s požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a jinou relevantní legislativou. Teoretická část práce se zabývá popisem mezinárodně uznávaných metodik pro interní audit, bankovním regulatorním …more
Abstract:
This thesis deals with the audit of cyber security in the banking sector. Its aim is to propose a methodology for cyber security audit that will be usable by internal audit and which will be in accordance with the requirements of the Cyber Security Act and other relevant legislation. The theoretical part deals with the description of internationally accepted methodologies for internal audit, with banking …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Václav Řezníček, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní