Ing. David Mysík

Diplomová práce

Metodika pro interní audit dle Zákona o kybernetické bezpečnosti

Methodology for Internal Audits Pursuant to the Cyber Security Act
Anotace:
Diplomová práce se zabývá auditem kybernetické bezpečnosti v bankovním odvětví. Jejím cílem je navrhnout metodiku pro audit kybernetické bezpečnosti, která bude využitelná interním auditem a která bude v souladu s požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a jinou relevantní legislativou. Teoretická část práce se zabývá popisem mezinárodně uznávaných metodik pro interní audit, bankovním regulatorním …více
Abstract:
This thesis deals with the audit of cyber security in the banking sector. Its aim is to propose a methodology for cyber security audit that will be usable by internal audit and which will be in accordance with the requirements of the Cyber Security Act and other relevant legislation. The theoretical part deals with the description of internationally accepted methodologies for internal audit, with banking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Václav Řezníček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní