Bc. Veronika Vrbková

Diplomová práce

Rozvoj komunikační schopnosti žáka v rámci inkluzivního vzdělávání

The developing communication skills within inclusive education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem komunikačních schopností žáka v rámci inkluzivního vzdělávání. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část shrnuje poznatky o motorickém a psychickém vývoji osobnosti v mladším školním věku, vymezuje pojmy integrace a inkluze, popisuje možnosti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Teoretická část charakterizuje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with development of pupils communication skills in inclusive education. The diploma thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part summarizes the knowledge about motor and psychological development of the personality in the younger school age, defines the concepts of integration and inclusion, describes the possibilities of education of pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta