Bc. Barbora Cahlová

Bakalářská práce

Komunikační schopnost u dětí předškolního věku

Communication ability of preschool children
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjištění úrovně komunikační schopnosti u dětí předškolního věku v běžné třídě mateřské školy pomocí analýzy jazykových rovin. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly patří k teoretické části práce. Kapitola třetí a zároveň poslední náleží k praktické, neboli výzkumné části bakalářské práce. První kapitola definuje vývojové stadium předškolního věku. Vymezuje …více
Abstract:
The main goal of bachelor thesis is find out the communication ability of preschool children in common kindergarten through the analysis of the language levels. The thesis is divided into three chapters. The two chapters are theoretical and the third chapter belongs to the research part of the thesis. The first chapter characterizes preschool age. It defines the speech development and communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta