Kristýna Homolková

Bakalářská práce

Tlumení bolesti u nedonošeného novorozence

Pain treatment for premature newborn
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na léčbu bolesti u předčasně narozených novorozenců. Příznaky, hodnotící škály a jednotlivé metody využívané k tlumení bolesti shrnuje teoretická část práce. Výzkumná část podává informace o znalostech nelékařských zdravotnických pracovníků ohledně nefarmakologických a farmakologických metod tlumení bolesti. Informace byly zjišťovány pomocí dotazníkového šetření.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of the pain treatment for premature newborns. The theoretical part summarizes symptoms, rating scales and methods used to treat the pain. The practical part of the thesis aims to inform about knowledges of the non-medical health workers, which are related non-pharmacological and pharmacological methods of the pain treatment. We use the survey for the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Škorničková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Homolková, Kristýna. Tlumení bolesti u nedonošeného novorozence. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma