Ing. Markéta Bušková

Bakalářská práce

Srovnání vykazování dlouhodobého majetku podle Českých účetních standardů a podle IAS/IFRS a US GAAP

Comparing of Reporting of Tangible Assets According to the Czech Accounting Standards And According to the IAS/IRFS (GAAP)
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Srovnání vykazování dlouhodobého majetku podle Českých účetních standardů a podle IAS/IFRS a US GAAP“ je poskytnout ucelený přehled o současných rozdílech ve vykazování dlouhodobého hmotného majetku podle českých zákonů a podle nejpoužívanějších systémů především v zemích západní Evropy a Severní Ameriky. Jsou vymezeny podstatné rozdíly v definování a oceňování dlouhodobého …více
Abstract:
The object of the bachelor thesis „Comparing of Reporting of Tangible Assets According to the Czech Accounting Standards and According to the IAS/IFRS and US GAAP “is to provide with integral outline of the firm reporting methods most commonly used at the present time. The thesis states the reasons and general procedures of reporting techniques in comparison between the accounting according to Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní