Theses 

Psychosociální potřeby seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku – Antonie Vlková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Antonie Vlková

Bakalářská práce

Psychosociální potřeby seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku

The Psychosocial Needs of Senior Citizens in Retirement Homes in the Uherský Brod Region

Anotace: Bakalářská práce rozebírá problematiku psychosociálních potřeb seniorů ve vybraných za- řízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku. Práce se skládá ze dvou částí. V první, teo- retické části objasňuje pojmy stáří a stárnutí, včetně jeho rozdělení a změny ve stáří. Zabývá se psychosociálními potřebami seniorů, dále legislativou v oblasti sociálních služeb. Prak- tická část je zaměřena na kvantitativní výzkum, který byl prováděn ve třech zařízeních soci- álních služeb na Uherskobrodsku, a to v Domově pro seniory v Nezdenicích, v Charitním domě ve Vlčnově a v Nivnice. Cílem dotazníkového šetření je zjistit jaké jsou hlavní psy- chosociální potřeby seniorů, jaký byl důvod příchodu do domova, zda jsou rozdílné potřeby žen-seniorek a mužů-seniorů a zda má dosažené vzdělání a víra v Boha vliv na žebříček hodnot seniorů.

Abstract: Bachelor thesis analyzes the problem of seniors´s psychosocial needs in selected social ser- vice facilities on Uherskobrodsko. The work consists of two parts. In the first, theoretical part, it explains the terms of age and aging, including its distribution and changes in the old age. It deals with the psychosocial needs of the seniors, as well as legislation in the field of social services. The practical part is focused on quantitative research that was conducted in three social-service facilities on Uherskobrodsko, in a Home for Seniors in Nezdenice in the Charity house in Vlčnov and Nivnice. The aim of the questionnaire survey is to find out what are the main psychosocial needs of seniors, what the reason for coming to the Home, whether is the difference between needs of women-seniors and men-seniors and if achieved education and faith in God has any influence on the value systém of seniors.

Klíčová slova: Stáří, stárnutí, psychosociální potřeby, změny ve stáří, domov pro seniory.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42304 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Vlková, Antonie. Psychosociální potřeby seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz