Antonie Vlková

Bachelor's thesis

Psychosociální potřeby seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku

The Psychosocial Needs of Senior Citizens in Retirement Homes in the Uherský Brod Region
Abstract:
Bakalářská práce rozebírá problematiku psychosociálních potřeb seniorů ve vybraných za- řízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku. Práce se skládá ze dvou částí. V první, teo- retické části objasňuje pojmy stáří a stárnutí, včetně jeho rozdělení a změny ve stáří. Zabývá se psychosociálními potřebami seniorů, dále legislativou v oblasti sociálních služeb. Prak- tická část je zaměřena na kvantitativní …more
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the problem of seniors´s psychosocial needs in selected social ser- vice facilities on Uherskobrodsko. The work consists of two parts. In the first, theoretical part, it explains the terms of age and aging, including its distribution and changes in the old age. It deals with the psychosocial needs of the seniors, as well as legislation in the field of social services. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016
Accessible from:: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Šalenová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vlková, Antonie. Psychosociální potřeby seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe