Mgr. Denisa Veselská

Diplomová práce

Jádrový šamanismus jako součást hnutí New Age? Etnografická studie jádrového šamanismu a jeho komparace s hnutím New Age.

Core shamanism as a part of New Age movement? Ethnographic study of core shamanism and its comparison with New Age movement.
Abstract:
The diploma thesis is reflecting the tradition of core shamanism in Brno and Bratislava with help of the chosen samples of informants (amateurs and professional neoshamans). The inductive method leads to linking research problems in a broader context by comparing trainees of core shamanism with definition of the members of the New Age movement. The research questions were compiled on knowledge of theoretical …více
Abstract:
Cieľom diplomovej tézy je reflektovanie tradície jadrového šamanizmu v mestách Brno a Bratislava pomocou vybranej vzorky informátorov (laici a neošamanky). Induktívnym spôsobom dochádza k prepojeniu skúmanej problematiky do širšieho kontextu pomocou porovnávania praktikantov jadrového šamanizmu s definovaním členov hnutia New Age. Výskumné otázky boli zostavené na poznatkoch vychádzajúcich z teoretických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií