RNDr. Eva Roubalová, Ph.D.

Doctoral thesis

Interakce proteinu p53 a jeho homologů s DNA a jejich úloha v maligní transformaci buňky

Interaction of p53 protein and its homolgues with DNA and their role in malignant transformation
Anotácia:
Předložená práce se zabývá studiem ovlivnění exprese proteinu p53 platinovým derivátem LA-12 a jeho vlivem na transkripční aktivitu p53 u panelu nádorových buněčných linií s různým statutem p53. Transkripční aktivita proteinu p53 byla studována pomocí detekce proteinů závislých na funkci proteinu p53. Byla provedena srovnávací analýza účinků LA-12 a cisplatiny u buněčných linií ARN8, H1299 a MCF-7 …viac
Abstract:
This work investigates the effect of new platinum derivative LA-12 on p53 expression and transcriptional activity in the panel of tumour cell lines with diverse p53 status. p53 transcriptional activity was studied using detection of p53 downstream proteins. The effect of LA-12 was compared to that of cisplatin in ARN8, H1299 and MCF-7 cell lines. We have also analysed the effect of these substances …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedúci: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / odbor:
Oncology (4-years) / Oncology