RNDr. Eva Roubalová, Ph.D.

Doctoral thesis

Interakce proteinu p53 a jeho homologů s DNA a jejich úloha v maligní transformaci buňky

Interaction of p53 protein and its homolgues with DNA and their role in malignant transformation
Abstract:
Předložená práce se zabývá studiem ovlivnění exprese proteinu p53 platinovým derivátem LA-12 a jeho vlivem na transkripční aktivitu p53 u panelu nádorových buněčných linií s různým statutem p53. Transkripční aktivita proteinu p53 byla studována pomocí detekce proteinů závislých na funkci proteinu p53. Byla provedena srovnávací analýza účinků LA-12 a cisplatiny u buněčných linií ARN8, H1299 a MCF-7 …more
Abstract:
This work investigates the effect of new platinum derivative LA-12 on p53 expression and transcriptional activity in the panel of tumour cell lines with diverse p53 status. p53 transcriptional activity was studied using detection of p53 downstream proteins. The effect of LA-12 was compared to that of cisplatin in ARN8, H1299 and MCF-7 cell lines. We have also analysed the effect of these substances …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2009
  • Supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
Oncology (4-years) / Oncology