Xeniya Kalinina

Bakalářská práce

CSR komunikace se stakeholdery - spotřebiteli, jejich povědomí o CSR a jejich zapojení do CSR iniciativ.

CSR communication with stakeholders - consumers, their awareness of CSR and their involvement in CSR initiatives.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti podniků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je věnováná vysvětlení definic, popis principy a pilíře CSR. Teoretická část se zaměřuje také na význam stakeholderů a jejich definici, CSR komunikace, zejména se spotřebiteli. Předmětem praktické časti je zjištění míry povědomí spotřebitelů v České …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the topic of corporate social responsibility. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the explanation of definitions, description of principles and pillars of CSR. The theoretical part also focuses on the importance of stakeholders and their definition, CSR communication, especially with consumers. The subject …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: David Šmíd
  • Oponent: Gabriela Říhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77371