Bc. Jiří Gonda

Diplomová práce

Projekty z oblasti cestovního ruchu a sportu v okresu Šumperk

Projects in the field of tourism and sport in the district Šumperk
Anotace:
V této práci se snažíme popsat vliv politiky EU na program LEADER. Porovnali jsme rozdílné projekty LEADER a to ve Finsku a Irsku oproti České republice. Zaměřili jsme se a vysvětlili, co s projekty z oblasti cestovního ruchu a sportu v okresu Šumperk, které neuspěli a jaká je jejich budoucnost.
Abstract:
In this thesis we try to describe influence of the policy of the European Union on the LEADER program. We have compared different projects of the LEADER program in Finland and Ireland with the Czech Republic. We tried to focus and explain what is wrong with the projects that failed and what kind of future lies ahead of them in the field of tourism and sport in the district Šumperk.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií