Bc. Vojtěch Hamerský, DiS.

Bachelor's thesis

Digitální kompetence v empirickém nahlédnutí: vícečetná případová studie

Digital competences with empirical insight: multiple case study
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je popsat koncept digitálních kompetencí. Autor v první kapitole teoreticky vymezuje digitální kompetence, v další rozebírá problematiku digitálních kompetencí v antropologickém kontextu a v následujících představuje referenční a vzdělávací rámce řešící digitální kompetence na území Evropské unie, kdy důraz je kladen především na rámec The Digital Competence Framework 2 …viac
Abstract:
Main focus of this bachelor’s thesis is to describe concept of digital competences. In the first chapter, the author theoretically defines digital competences. In the next chapter the author analyzes problemacy of digital competences and in the next chapters introduces reference and educational frameworks for digital competences in European Union with the primary focus on The Digital Competence Framework …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: Mgr. Hana Tulinská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta