Jana Václavíková

Bakalářská práce

Výkaz zisku a ztráty v druhovém a účelovém členění

Income statement according to the nature and to the function
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o výkazu zisku a ztráty v druhovém a účelovém členění. Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje čtenáře s platnou českou legislativou. Pozornost je věnována jednotlivým účetním výkazům a jejich vypovídací schopnosti pro uživatele. Poslední kapitola teoretické části se podrobněji věnuje druhovému a účelovému členění nákladů. Nastíněn …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the income statement according to the nature and to the function. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part acquaints the reader with the Czech applicable legislation. Attention is paid to the individual financial statements and their explanatory ability for users. The last chapter of the theoretical section deals with the classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Václavíková, Jana. Výkaz zisku a ztráty v druhovém a účelovém členění. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta