Nikolay Averin

Diplomová práce

Výkaz zisku a ztráty z pohledu vybraných uživatelů

Profit and loss statement from the perspective of selected users
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením výkazu zisku a ztráty, jeho vypovídací schopnosti, metod použitých k sestavení a jejích promítnuti do ostatních účetních výkazů. Dílčím cílem je zhodnotit metody přípravy a kontrol podkladů k sestavení finanční a manažerské výsledovky vybrané firmy, zanalyzovat možné vlivy na rozhodovací procesy v rámci podniku, upozornit na možnou optimalizaci …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the profit and loss statement, its explanatory ability, methods used for compilation of this statement and its projection into the other financial statements. The partial aim is to evaluate the methods of preparation and control of the information to compile the financial and the managerial profit and loss statements of the selected company, analyze the possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Jaroslava Roubíčková
  • Oponent: Andrej Horansky

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74621