Theses 

Analýza komunikačních procesů podniku Quality Brands s. r. o. – Veronika Bukovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Veronika Bukovská

Bakalářská práce

Analýza komunikačních procesů podniku Quality Brands s. r. o.

Analysis of Communication Processes of a Business Quality Brands l. t. d.

Anotace: Komunikační procesy a jim příslušné komunikační kanály zajišťují přenos informací v každé organizaci či podniku. Správnost a prostupnost těchto kanálů je stěžejní pro efektivnost a dosahování cílů. Cílem bakalářské práce je analýza komunikačních procesů v podniku Quality Brands a použitých kanálů a prostředků, které mnou vybraný podnik využívá. Výstupem praktické části jsou zjištěné chyby v přenosu informací, jejich možný dopad na organizaci a vypracování doporučení pro jejich eliminaci.

Abstract: Communication processes and their communication channels provide the transmission of information in each organization. The accuracy and permeability of these channels are essential for efficiency and achievement. The goal of my bachelor's thesis is the analysis of the communications processes of Quality Brands, channels and resources which are used within my selected organization. The output of my practical part is identifying mistakes in the transmission of information, their possible impact on the organization, and the development of recommendations of their elimination.

Klíčová slova: komunikace, interní komunikace, komunikace v organizaci, komunikační kanály a prostředky, communication, internal communication, communication in organization, communication channels and instruments

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 06:56, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz