Michal Koža

Master's thesis

The challenge of implementing TPS in the Czech Republic: A study in cross-cultural management

Výzva implementace TPS v České republice: studie v mezikulturním managementu
Abstract:
Magisterská práce analyzuje možnost implementace Toyota Production System (TPS) v rámci poboček japonských firem v České republice. Zkoumá soulad mezi kulturními hodnotami českého a japonského managementu a hodnotami obsaženými v TPS. Za účelem vypracování studie bylo kontaktováno 79 firem, ze kterých bylo získáno 108 odpovědí od českých a japonských manažerů. Data z dotazníků ukazují, že čeští a japonští …more
Abstract:
This master's thesis analyzes the possibilities of implementation of Toyota Production System within Japanese subsidiaries in Czech Republic. It explores the fit between the cultural values of Czech and Japanese management and the values incorporated in the Toyota Production System. In order to conduct the study, 79 companies were contacted, and survey responses from a total of 108 Czech and Japanese …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: Richard Brunet-Thornton
  • Reader: Vladimír Bureš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44230