Bc. Kateřina Chmelařová

Diplomová práce

Materials for CLIL Geography Lessons at Secondary Schools

Materials for CLIL Geography Lessons at Secondary Schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem obsahově a jazykově integrovaného vyučování (tzv. metodou CLIL) ve výuce zeměpisu na českých středních školách, přičemž se zaměřuje na související učební materiály. Nejprve je prezentován teoretický rámec tématu. Práce obecně představuje metodu CLIL a zasazuje ji do kontextu českého vzdělávání a výuky zeměpisu. Hlavní pozornost je však věnována učebním materiálům pro …více
Abstract:
The thesis deals with Content and Language Integrated Learning (CLIL) in geography lessons at Czech secondary schools and it focuses on the teaching materials for such lessons. The first part of the thesis presents the theoretical background to the topic. The CLIL methodology is generally introduced and put into the context of the Czech education and teaching of geography. In particular, however, the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta