Bc. Veronika Sodomová

Bakalářská práce

Etické aspekty sociální sítě Facebook

Ethical Aspects of Facebook
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce představuje tři oblasti, ve kterých používání sociální sítě Facebook přispívá k dobrému životu svých uživatelů, nebo jim naopak způsobuje újmu. Těmi oblastmi jsou přátelství, soukromí a přístup k informacím.
Abstract:
This Bachelor's thesis presents three areas in which the use of Facebook contributes to the well-being of its users or, on the contrary, poses a threat to harm them. These areas are friendship, privacy and access to information.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie