Bc. Michal Janíček

Master's thesis

Strategický plán rozvoje konkurenceschopnosti malého a středního podniku

Strategic Plan for Competitive Advantage Development of Small and Middle Enterprise
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce je vytvořit strategický plán pro rozvoj konkurenceschopnosti vybraného podniku. Práce má tři základní cíle. Prvním je vytvoření souhrnu teoretických poznatků. Druhým cílem je provedení strategické analýzy podniku VOLTAM a.s. a její zhodnocení. Posledním cílem je vytvořit návrh strategického plánu pro rozvoj konkurenceschopnosti této společnosti na trhu.
Abstract:
The subject of this diploma thesis is to create a strategic plan for of competitive advantage development of the chosen company. Work has three main targets. The first is to create a summary of theoretical knowledge. The second target is to analyze a strategic analysis of the company Voltam a.s. and its evaluation. The final aim of the proposal is to create a strategic plan for development of competitiveness …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedúci: prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting