Bc. Dušan ŠPINAR

Diplomová práce

Management služeb a informační technologie ve státní správě, možnosti implementace norem se zaměřením na normu ISO 20000 - management služeb v IT.

Service management and information technology in civil service, possibilities of implementation standards with a focus on ISO 20000 - IT service management.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá implementací normy ?ISO/IEC 20000 ? management služeb informačních technologií? v organizaci státní správy. Na příkladu celní správy demonstruje proces zavádění od analýzy až po uvedení do praxe. Teoretická část stručně charakterizuje veřejnou správu a podrobněji seznamuje s vývojem infrastruktury informačního systému celní správy a s vlastní normou ISO/IEC 20000. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with the implementation of the "ISO/IEC 20000 ? Information technology service management" standard in the environment of state administration. Using the example of customs administration, the thesis demonstrates the implementation process from analysis stage through to practice stage. The theoretical section briefly describes how the state administration works and introduces in detail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Brodský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPINAR, Dušan. Management služeb a informační technologie ve státní správě, možnosti implementace norem se zaměřením na normu ISO 20000 - management služeb v IT.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická