Bc. Eva Valchářová

Diplomová práce

Mezigenerační vztahy a stárnutí: sociální solidarita pohledem studentů středních škol

Intergenerational Relations and Ageing: Social Solidarity from the Point of View of High School Students
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku mezigeneračních vztahů a sociální solidarity především v rodině. Jedná se o současné, velmi citlivé téma, které souvisí s demografickým vývojem. V teoretické části se věnujeme vícegeneračnímu soužití od jeho počátků, dále rodinné solidaritě a s tím související i mezigenerační solidaritě. Přiblížíme si jednotlivá období lidského života, pro naši práci je především …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on issues of intergenerational relations and social solidarity especially in a family. This is current and very sensitive topic and is related to demographic development. In the theoretical part, we are devoted to multigenerational coexistence from its beginnings, further to a family solidarity and its related intergenerational solidarity. We will describe individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valchářová, Eva. Mezigenerační vztahy a stárnutí: sociální solidarita pohledem studentů středních škol. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika